Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

22 maart 2020

Eén van de meest in het oog springend maatregelen van het Noodpakket banen en economie dat het kabinet heeft gepresenteerd, is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV). Met de aankondiging van de NOW is de WTV met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Al een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan?

Waar de afgelopen jaren slechts een paar honderd bedrijven gebruik maakten van de WTV, hebben sinds het uitbreken van het coronavirus rond de 80.000 ondernemingen een beroep op de WTV gedaan. Vergunningen voor de WTV die reeds verstrekt zijn, blijven gewoon van kracht. Als na afloop van de looptijd van deze vergunning verlenging noodzakelijk blijkt, geldt niet langer de WTV, maar zal gebruik worden gemaakt van de NOW. Voor ondernemingen die een beroep hebben gedaan op de WTV, maar daarvoor nog geen vergunning hebben gekregen, wordt de aanvraag voor de WTV automatisch behandeld als een aanvraag voor de NOW.

Wat houdt de NOW in?

De NOW biedt ondernemingen een beduidend ruimere compensatie dan de WTV. Waar de WTV gekoppeld was aan een vermindering van werk, is de NOW gekoppeld aan het verlies van omzet. Stoppen of minder werken is geen voorwaarde om voor de compensatie in aanmerking te komen. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspreken wat zij willen.

Op basis van de NOW kunnen ondernemers voor een periode van in ieder geval drie maanden aanspraak maken op een compensatie tot maximaal 90% van de totale loonsom. De ondernemer doet de aanvraag en ontvangt de compensatie. De regeling loopt dus buiten de werknemers om.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is de onderneming gedurende de periode dat een compensatie ontvangen wordt niet toegestaan een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers;
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies, berekend vanaf 1 maart 2020;
  • De aanvraag ziet op een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden;

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de mate waarin de omzet is teruggelopen:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de totale loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de totale loonsom.

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest, waarna een correctie kan plaatsvinden.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen en wordt de regeling nader uitgewerkt. Het is de verwachting dat de inhoud van de regeling uiterlijk 31 maart 2020 bekend is. Zodra daarover meer duidelijk is, leest u dat op rutgersposch.com/corona.

Heeft u vragen over arbeidsrechtelijke onderwerpen in relatie tot het coronavirus, dan kunt u contact opnemen met Tijmen Noordoven, via tijmen.noordoven@rutgersposch.com of +31 6 3984 5770.

Tijmen Noordoven

Advocaat Arbeidsrecht

Contact