Rutgers & Posch publiceert Kroniek over laatste ontwikkelingen in het vennootschapsrecht

14 juni 2019

Bas Visée en Rik Analbers publiceerden onlangs in het Advocatenblad hun Kroniek Vennootschapsrecht 2018-2019. Zij besteden daarin aandacht aan relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, waaronder de richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid, de aanpassingen aan het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, de wet omzetting aandelen aan toonder en wetgevingsinitiatieven gericht op bescherming van vennootschappen tegen ongewenste overnames. Vervolgens komen diverse arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade en executie van een pandrecht op aandelen aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de voortgangsbrief van Minister Dekker voor Rechtsbescherming waarin hij eind vorig jaar zijn beleidsvoornemens voor de modernisering van het ondernemingsrecht presenteerde. Een van die voornemens is al verwezenlijkt: onlangs is een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd met een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Ook dat voorstel wordt kort besproken.

De Kroniek Vennootschapsrecht 2018-2019 is hier te vinden. Omdat hierin veel wordt verwezen naar de Kroniek van vorig jaar is die hier te raadplegen.