Rutgers & Posch publiceert in The Employment Law Review 2019

26 april 2019

Dirk Jan Rutgers, Inge de Laat en Annemarth Hiebendaal hebben het Nederlandse hoofdstuk verzorgd van het recentelijk gepubliceerde The Employment Law Review 2019. In dit hoofdstuk wordt op een praktische manier het Nederlandse arbeidsrecht beschreven, mede aan de hand van recente ontwikkelingen en te verwachten trends. Het hoofdstuk is hier te raadplegen.