Rutgers & Posch staat ondernemingsraad Eneco bij in enquêteprocedure

20 juni 2018

Rutgers & Posch staat de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Eneco bij in de enquêteprocedure inzake Eneco. De COR heeft een verzoek ingediend om een onderzoek te starten naar het beleid en de gang van zaken van Eneco en om een aantal onmiddellijke voorzieningen te treffen.

Het Rutgers & Posch team bestaat uit Lennaert Posch, Rik Analbers, Tijmen Noordoven en Michiel Harbers.

Voor meer informatie: https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Enqueteprocedure-Eneco