De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid brengt belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht…

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid brengt belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich. Sinds 1 januari 2015 zijn de artikelen die betrekking hebben op flexibele arbeid in werking getreden. Per 1 juli 2015 volgen de wijzigingen voor het ontslagrecht en per 1 april 2016 treden de wijzigingen in de WW-gerelateerde artikelen inwerking.
Het Arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch is gespecialiseerd in de nieuwe wetgeving. De advocaten arbeidsrecht van Rutgers & Posch geven u graag praktisch advies over de gevolgen die de Wet werk en zekerheid in de dagelijkse praktijk voor u heeft. Onder ‘Nieuw ontslagrecht’ vindt u de meest relevante informatie over de Wet werk en zekerheid.