Artikelen over “Nieuw Ontslagrecht”

12 juni 2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (33818) aangenomen. Het voorstel vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat kabinet en sociale partners op 11 april 2013 hebben gesloten. Naast een vernieuwing van het ontslagrecht bevat het wetsvoorstel verbeteringen voor de rechtspositie van flexwerkers en een aanpassing van de werkloosheidsregelingen. De eerste artikelen van deze wet treden op 1 januari 2015 in werking. Het Arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch heeft een aantal artikelen geschreven over de Wet Werk en Zekerheid die tevens zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Bedrijfsjuridische berichten. Deze artikelen zijn tevens gebundeld in boekvorm. Via deze link kunt u deze artikelen bekijken.

– Overzicht en inwerkingtreding
– Loondoorbetaling, proeftijd en concurrentiebeding
– Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en ketenregeling
– Beëindigingsovereenkomst, opzeggings- en ontbindingsprocedure
– Transitie- en billijke vergoeding