Seminar Nieuwe Zorgwetgeving 13 februari 2014

14 februari 2014

Op donderdag 13 februari jl. heeft bij Rutgers & Posch op de Herengracht een seminar plaats gevonden over het veranderend wettelijk kader binnen de zorg. Tijdens het seminar is het boek “Nieuwe wetgeving voor zorginstellingen” aan de aanwezige gasten uit de zorg en universitaire wereld uitgereikt en toegelicht, met daarin bijdragen over kwaliteit van zorg, klachten en geschillen, goed bestuur, winstuitkering, cliëntenmedezeggenschap en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

De auteurs van het boek zijn advocaten van Rutgers & Posch en prof. Sjef Gevers, die als adviseur verbonden is aan kantoor. Onder zijn leiding organiseert Rutgers & Posch geregeld bijeenkomsten voor cliënten en relaties in de zorg met als doel om over actuele thema’s op het gebied van zorg en recht van gedachten te wisselen.

[Open digitale publicatie]